!תרום היום

אנו מייחלים לסיוע שלך, לתמיכתך, ליד ועוד יד; כל תרומה חשובה ומתקבלת בהערכה עצומה. הרמב”ם כתב שכל אדם צריך לחשוב שעם מצווה אחת שלו – הרי הכריע את עצמו וה כריע את כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה

.תרומות בשקלים-חדשים ייגבו ע”י עמותת אשל חב”ד
.לאשל חב”ד אישור מס הכנסה לעניין תרומות, לפי סעיף 46 לפקודה

פרויקט Despensa-Packers מנוהל מטעם אשל חב”ד, חטיבת הרווחה בארגון החסד כולל חב”ד

Las donaciones de Shekel son procesadas por “Eshel Jabad“. Eshel Jabad está reconocido por las autoridades fiscales de Israel para las deducciones y contabilidad pertinentes de conformidad con la Cláusula 46 del código fiscal nacional. Pantry Packers es un proyecto oficialmente designado de Eshel Chabad, la división de distribución de alimentos y bienestar de Colel Chabad.

Eshel Jabad (organización benéfica registrada en Israel 580062073)

ES