!תרום היום

אנו מייחלים לסיוע שלך, לתמיכתך, ליד ועוד יד; כל תרומה חשובה ומתקבלת בהערכה עצומה. הרמב”ם כתב שכל אדם צריך לחשוב שעם מצווה אחת שלו – הרי הכריע את עצמו והכריע את כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה

.תרומות בשקלים-חדשים ייגבו ע”י עמותת “אשל ירושלים”
.לאשל ירושלים אישור מס הכנסה לעניין תרומות, לפי סעיף 46 לפקודה
.פרויקט Pantry-Packers מנוהל מטעם אשל ירושלים, חטיבת הרווחה בארגון החסד כולל חב”ד