!תרום היום

אנו מייחלים לסיוע שלך, לתמיכתך, ליד ועוד יד; כל תרומה חשובה ומתקבלת בהערכה עצומה. הרמב”ם כתב שכל אדם צריך לחשוב שעם מצווה אחת שלו – הרי הכריע את עצמו והכריע את כל העולם כולו לכף זכות, וגרם לו ולהם תשועה והצלה

.תרומות בשקלים-חדשים ייגבו ע”י עמותת “אשל ירושלים”
.לאשל ירושלים אישור מס הכנסה לעניין תרומות, לפי סעיף 46 לפקודה

פרויקט Pantry-Packers

. מנוהל מטעם אשל ירושלים, חטיבת הרווחה בארגון החסד כולל חב”ד

Shekel donations are processed by “Eshel Jerusalem”. Eshel Jerusalem is recognized by Israel’s tax authorities for relevant deductions and accounting in accordance with Clause 46 of the national tax code. Pantry Packers is an officially designated project of Eshel Jerusalem, the welfare and food distribution division of Colel Chabad.

Eshel Jerusalem Soup Kitchen (Israel Registered Charity 580062073)